Witaj! Cieszymy się, że jesteś zainteresowany uczestnictwem w drugich Mistrzostwach Polski z Henny Pudrowej & Laminacji. Przejdź do punktu drugiego regulaminu „Warunki uczestnictwa” i dowiedz się jak zostać uczestnikiem – jest to pierwszy krok, w kierunku stania się Mistrzem Polski stylizacji brwi i/lub rzęs 😊 Mamy nadzieje, że już wkrótce się zobaczymy!

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Na końcu strony pod regulaminem znajduje się formularz rejestracyjny. Wypełnij go , a w pustym okienku :”inne informacje” skopiuj link do postu z fb lub z insta ze swoją najlepszą pracą i oczekuj na nasza odpowiedź.

REGULAMIN MISTRZOSTW Z HENNY PUDROWEJ I LAMINACJI BRWI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki udziału 
w Mistrzostwach CHAMPIONSHIP BROW HENNA & LAMINATION (z henny pudrowej i laminacji brwi )(zwane dalej: „Mistrzostwa”).
2. Organizatorem Mistrzostw jest Barbara Garolis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DECUMED Gabinet Kosmetologii Estetycznej Barbara Garolis z siedzibą 
44-100 Gliwice ul. Bednarska 6A/3, NIP 6312582794 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Mistrzostwa nie są grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy 
z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
4. Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych stylistów brwi oraz rzęs
5. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniach 30 wrzesień 2023r w Warszawie w hotelu Aiport.
6. Przystąpienie do Mistrzostw jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Mistrzostwach.
8. Zapisy na Mistrzostwa trwają od 1 stycznia do 1 września 2023 r.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Mistrzostwach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba zajmująca się stylizacją brwi oraz laminacją brwi i rzęs posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do uczestnictwa, jest odpowiedni dyplom lub certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu stylizacji brwi henna pudrową, laminacją rzęs lub brwi.
2. Mistrzostwa zostaną poprzedzone eliminacjami, które będą polegać na ocenie przesłanej przez Uczestnika pracy (zdjęcia) efektu przed i po i obejmującej, co najmniej zdjęcia: brwi/rzęs na wprost, zdjęcie całej twarzy na wprost, zbliżenie na prawą brew/oko, zbliżenie na lewą brew/oko.
3. Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy:

a)WYPEŁNIĆ FORMULARZ NA KOŃCU STRONY

b)ZAZNACZYĆ KATEGORIE

c)W PUSTYM OKIENKU(INNE INFORMACJE) WKLEIĆ LINK DO SWOJEGO FANPAGE Z FACEBOOK LUB INSTAGRAM

4. O zakwalifikowaniu się do Mistrzostw Uczestnicy zostaną poinformowaniu drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. Po zakwalifikowaniu się do Mistrzostw Uczestnik zobowiązany będzie dokonać opłaty za uczestnictwo.
5. Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w dowolnej ilości kategorii, ale może wysłać tylko jedną pracę w jeden kategorii do oceny. Jeżeli uczestnik w trakcie trwania okresu nadsyłania prac uzna, że chce przysłać inną pracę, musi powiadomić o tym fakcie Organizatora i wyraźnie określić, która praca ma być oceniana.
6. Ilość miejsc w każdej konkurencji jest ograniczona.
7. Konkurencja w danej kategorii otwiera się przy minimum 10 uczestnikach.
8. Koszt pojedynczej kategorii wynosi 499 zł. W przypadku zamiaru wzięcia udziału w więcej niż jednej kategorii Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia opłaty za każdą kategorię. RABAT 100 ZŁ przy wzięciu udziału w dwóch kategoriach, RABAT 200 zł przy wzięciu udziału w trzech kategoriach oraz RABAT 300 zł przy wzięciu udziału we wszystkich kategoriach. Gala Dinner koszt 350 zł/os. . W przypadku osób towarzyszących na Gali Dinner należy uiścić opłatę za każdą osobę.
9. Opłatę za uczestnictwo należy uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw na wskazany numer rachunku bankowego. Opłatę za galę Dinner należy uiścić przelewem lub najpóźniej w dniu Mistrzostw gotówką.
DECUMED Gabinet Kosmetologii Estetycznej Barbara Garolis
44-100 Gliwice ul. Bednarska 6A/3
Numer rachunku bankowego: 69 1050 1298 1000 0090 6672 4502
Tytułem: imię i nazwisko Uczestnika wraz z wymienionymi kategoriami
1. W przypadku niedokonania wpłaty, Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Mistrzostwach.

§ 3
KATEGORIE KONKURENCJI

1. W Mistrzostwach obowiązuje podział na kategorie w zależności od typu wykonywanego zabiegu.
2. W ramach Mistrzostw zostaną przeprowadzone konkurencje w następujących kategoriach:
a) stylizacja brwi henna pudrowa
b) stylizacja brwi laminacją
c) stylizacja rzęs laminacją

d)stylizacja brwi farbką

§ 4
ZASADY OCENIANIA KATEGORII

1. Kategoria stylizacja brwi henna pudrową:
a) maksymalny czas wykonania: 1,5 godziny
b) Dopuszczalne jest:
▪ delikatny makijaż twarzy modelki.
a) Wymagane jest:
▪ do koloryzacji włosa brwi, należy użyć henny koloryzującej,
▪ używanie profesjonalnych produktów dostępnych na rynku dowolnej marki,
▪ usuwanie nadmiaru owłosienia za pomocą wosku, pęsety oraz nitki.
▪ aby obszar 1,5 cm wokół brwi pozostał czysty, bez śladu podkładu, pudru, kremów koloryzujących bądź innych produktów podobnego zastosowania.
a) Zakazane jest:
▪ pozostawienia zanieczyszczeń w okolicach brwi i na skórze modelki,
▪ usuwanie owłosienia za pomocą mini brzytwy, nożyka itp.,
▪ przycinanie np. nożyczkami włosków brwi,
▪ praca na farbce żelowej,
▪ posiadanie przez modelkę makijażu permanentnego brwi,
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) koloryzacja brwi,
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) nadawanie schematów, kształtów, mapowanie brwi,
▪ wcześniejsze (przed rozpoczęciem konkurencji) usunięcie nadmiaru włosków z okolicy brwi.
▪ aby obszar 1,5 cm wokół brwi posiadał ślady podkładu, pudru, kremów koloryzujących bądź innych produktów podobnego zastosowania.
a) w ramach kategorii oceniane będzie:
▪ przygotowanie stanowiska
▪ higiena podczas pracy
▪ przygotowanie skory, włosa do zabiegu
▪ rysunek wstępny
▪ przygotowanie modelki
▪ przygotowanie osoby wykonującej zabieg
▪ estetyka pracy
▪ odpowiednie dopasowanie kształtu brwi oraz koloru
▪ sposób nałożenia henny
▪ czas pracy
▪ efekt końcowy
▪ regulacja
▪ symetria
▪ czystość pracy
▪ posprzątanie stanowiska
2. Kategoria laminacja brwi:
a) maksymalny czas wykonania: 1,5 godziny
b) Dopuszczalne jest:
▪ delikatny makijaż twarzy modelki.
a) Wymagane jest:
▪ do koloryzacji włosa brwi, należy użyć farbki koloryzującej.
▪ używanie profesjonalnych produktów dostępnych na rynku dowolnej marki,
▪ usuwanie nadmiaru owłosienia za pomocą wosku, pęsety oraz nitki.
▪ aby obszar 1,5 cm wokół brwi pozostał czysty, bez śladu podkładu, pudru, kremów koloryzujących bądź innych produktów podobnego zastosowania.
a) Zakazane jest:
▪ pozostawienia zanieczyszczeń w okolicach brwi i na skórze modelki,
▪ usuwanie owłosienia za pomocą mini brzytwy, nożyka itp.,
▪ przycinanie np. nożyczkami włosków brwi,
▪ praca na hennie pudrowej
▪ posiadanie przez modelkę makijażu permanentnego brwi,
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) koloryzacja brwi,
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) nadawanie schematów, kształtów, mapowanie brwi,
▪ wcześniejsze (przed rozpoczęciem konkurencji) usunięcie nadmiaru włosków z okolicy brwi.
▪ aby obszar 1,5 cm wokół brwi posiadał ślady podkładu, pudru, kremów koloryzujących bądź innych produktów podobnego zastosowania.
a) w ramach kategorii oceniane będzie:
▪ przygotowanie stanowiska
▪ przygotowanie osoby wykonującej zabieg
▪ przygotowanie modelki
▪ przygotowanie skóry do zabiegu
▪ dobór układu włosa do urody
▪ wykonanie prawidłowo protokołu zabiegu
▪ higiena pracy
▪ czystość pracy
▪ regulacja
▪ dobór kształtu oraz koloru farbki
▪ efekt końcowy
▪ posprzątanie stanowiska
▪ pielęgnacja włosa
▪ kształt włosa/kierunek
3. Kategoria laminacja rzęs:
a) maksymalny czas wykonania: 1,5 godziny
b) Dopuszczalne jest:
▪ delikatny makijaż twarzy modelki.
a) Wymagane jest:
▪ do koloryzacji rzęs należy użyć henne/farbkę (dowolnego koloru)
▪ używanie profesjonalnych produktów dostępnych na rynku dowolnej marki
a) Zakazane jest:
▪ pozostawienia zanieczyszczeń w okolicach rzęs i na skórze modelki,
▪ posiadanie przez modelkę makijażu permanentnego oka
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) koloryzacja rzęs
▪ stosowanie zalotki przed jak i po zabiegu
▪ stosowanie wilgotnej odżywki na zakończenie zabiegu
▪ stosowanie oliwki na rzęsy
▪ posiadanie soczewek przez modelkę
a) w ramach kategorii oceniane będzie:
▪ przygotowanie stanowiska
▪ przygotowanie modelki
▪ przygotowanie osoby wykonującej zabieg
▪ przygotowanie powieki oraz rzęs
▪ dobór odpowiedniego skrętu
▪ sposób nałożenia wałeczka
▪ estetyka zaczesania rzęs
▪ czystość pracy
▪ higiena podczas zabiegu
▪ czas pracy
▪ nałożenie henny na rzęsy
▪ pielęgnacja
▪ efekt końcowy
▪ oczyszczenie skóry
▪ posprzątanie stanowiska

4. Kategoria stylizacja brwi farbką:
a) maksymalny czas wykonania: 1,5 godziny
b) Dopuszczalne jest:
▪ delikatny makijaż twarzy modelki.
a) Wymagane jest:
▪ do koloryzacji włosa brwi, należy użyć farbki koloryzującej,
▪ używanie profesjonalnych produktów dostępnych na rynku dowolnej marki,
▪ usuwanie nadmiaru owłosienia za pomocą wosku, pęsety oraz nitki.
▪ aby obszar 1,5 cm wokół brwi pozostał czysty, bez śladu podkładu, pudru, kremów koloryzujących bądź innych produktów podobnego zastosowania.
a) Zakazane jest:
▪ pozostawienia zanieczyszczeń w okolicach brwi i na skórze modelki,
▪ usuwanie owłosienia za pomocą mini brzytwy, nożyka itp.,
▪ przycinanie np. nożyczkami włosków brwi,
▪ praca na hennie pudrowej,
▪ posiadanie przez modelkę makijażu permanentnego brwi,
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) koloryzacja brwi,
▪ wcześniejsza (przed rozpoczęciem konkurencji) nadawanie schematów, kształtów, mapowanie brwi,
▪ wcześniejsze (przed rozpoczęciem konkurencji) usunięcie nadmiaru włosków z okolicy brwi.
▪ aby obszar 1,5 cm wokół brwi posiadał ślady podkładu, pudru, kremów koloryzujących bądź innych produktów podobnego zastosowania.
a) w ramach kategorii oceniane będzie:
▪ przygotowanie stanowiska
▪ higiena podczas pracy
▪ przygotowanie skory, włosa do zabiegu
▪ rysunek wstępny
▪ przygotowanie modelki
▪ przygotowanie osoby wykonującej zabieg
▪ estetyka pracy
▪ odpowiednie dopasowanie kształtu brwi oraz koloru
▪ sposób nałożenia farbki
▪ czas pracy
▪ efekt końcowy
▪ regulacja
▪ symetria
▪ czystość pracy
▪ posprzątanie stanowiska

§ 5
ZASADY ORGANIZACJI MISTRZOSTW

1. Uczestnik Mistrzostw jest zobowiązany do przygotowania modelki/modela oraz materiałów niezbędnych do wykonania pracy.
2. Łóżka i stoliki, a także energia elektryczna będą zapewnione ze strony Organizatora.
3. Uczestnik mistrzostw jest zobowiązany stawić się na mistrzostwa wraz ze swoim modelem/modelką.
4. Model/Modelka powinna mieć ukończone 18 lat.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak predyspozycji modela do wykonania poszczególnych zabiegów w odpowiedniej kategorii.
6. Uczestnik mistrzostw wraz z modelem/modelką nie może opuszczać terenu Mistrzostw bez zgody osoby odpowiedzialnej za porządek w trakcie trwania i oceniania wykonywanej przez niego konkurencji.
7. Organizator lub członek składu sędziowskiego ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku naruszenia zasad regulaminu.
8. Wszyscy uczestnicy w trakcie trwania mistrzostw zobowiązani są do noszenia odpowiedniego własnego ubioru kosmetycznego.(czarny fartuszek, czarne spodnie, czarne buty, biały czepek na głowie)
9. Rejestracja uczestników wraz z modelkami rozpoczyna się 60 min przed startem poszczególnych konkurencji. W jednym czasie można zarejestrować się do udziału we wszystkich kategoriach.
10. Organizator nie odpowiada za spóźnienia uczestników.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia na uroczystej GALI DINNER , koszt kolacji 350 zł/os, maksymalna liczba osób towarzyszących na Gali Dinner to 2. Za każdą osobę należy ponieść koszt kolacji.

§ 6
SKŁAD SĘDZIOWSKI

1. Skład sędziowski zostanie powołany przez organizatora i ogłoszony najpóźniej przed mistrzostwami do dnia 16 września 2022r.
2. Każdą kategorię będzie oceniało min. 4 sędziów.

§ 7
NAGRODY

1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe
2. Nagrodzone zostaną następujące miejsca:
– I-III nagrody główne,
– wyróżnienia.
1. Nagrodami głównymi w niniejszym Konkursie są puchary, a także dyplomy i upominki od sponsorów.
2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w mistrzostwach.
3. Wyróżnienia będą nagradzane przez sędziego, który wytypuje przez siebie uczestnika i otrzyma nagrodę specjalną.
4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inny produkt, ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 8
DANE OSOBOWE

1. Dane Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Barbara Garolis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DECUMED Gabinet Kosmetologii Estetycznej Barbara Garolis z siedzibą 44-100 Gliwice ul. Bednarska 6A/3, NIP 6312582794
3. Dane Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Mistrzostwach.
4. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne.
6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych uniemożliwia wysłanie formularza i dokonanie rejestracji.
7. Szczegółowa klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych została wskazana w załączniku nr 2 do Regulaminu

§9
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w formie publikacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.)
2. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
3. Organizator ma prawo do wykorzystywania wszelkich zdjęć oraz filmów realizowanych podczas realizacji Mistrzostw w celach promocyjnych jak również redakcyjnych.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku i danych osobowych w celach promocyjnych Organizatora.
5. Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania zgody na przetwarzanie wizerunku modela/modelki oraz na jego publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora w zakresie wskazanym w Regulaminie.
6. Uczestnik udzieli Organizatorowi nieodwołalnej, wyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do fotografii zgłoszonych przeze mnie w Mistrzostwach.
7. Szczegółowe oświadczenia Uczestnika w zakresie wykorzystania wizerunku wskazane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 10
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Mistrzostw mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie do 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Organizator na żądanie Uczestnika potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia. Organizator może wystąpić do Uczestnika o dodatkowe dokumenty i informacje, o ile będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać dane personalne Uczestnika Mistrzostw, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. Reklamację Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, Organizator w informacji przekazywanej Uczestnikowi Mistrzostw:
1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
1. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty lub na wniosek Uczestnika Mistrzostw – pocztą elektroniczną.
2. Decyzja organizatora o przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie ogranicza dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Mistrzostw oraz powoduje utratę prawa do nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Mistrzostw, przy czym informacja o zmianie Regulaminu i warunków Mistrzostw musi być doręczona Uczestnikom na minimum 7 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.imperium.decumed.pro
5. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników Mistrzostw, jest ograniczona do wysokości nagród przyznawanych zwycięzcom.
6. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Mistrzostwach rozstrzygane będą przez Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, w przypadku nierozstrzygnięcia ich w drodze polubownej, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestracja